Umicore Cadmiumvervuiling

Overpelt Lommel en Balen meer kans op longkanker

Voor het eerst is wetenschappelijk het verband vastgesteld tussen longkanker en cadmiumvervuiling.
Volgens een studie van drie Belgische universiteiten lopen inwoners van de Kempense gemeenten Overpelt, Lommel en Balen bijna vier keer meer kans op longkanker. Het gaat om mensen die wonen in de omgeving van een Umicore-vestiging. Dat gebied is historisch vervuild door cadmium.

Volgens dokter Jan Staessens, die het onderzoek leidt, is het verontreinigde gebied in de Noorderkempen groter dan tot nu werd aangenomen. Volgens een extrapolatie van zijn onderzoeksresultaten zijn wellicht 1.300 gevallen van longkankers rechtstreeks te wijten aan cadmiumvervuiling.

,,We mogen deze gegevens niet onderschatten', zegt Staessens. ,,In het verontreinigde gebied wonen zestig- tot vijfenzestigduizend mensen. '

De studie is uitgevoerd door de universiteiten in Leuven, Louvain-la-Neuve en Hasselt en de resultaten ervan verschijnen vandaag in het medische vakblad The Lancet .

De bodemstalen en urinemonsters werden genomen tussen 1985 en 1989. In de urine van een vijfhonderd mensen die in de buurt van een Umicore-vestiging wonen, is gemiddeld zestig procent meer cadmium gemeten dan bij een vergelijkbare controlegroep in Hechtel-Eksel.

Bij vijftien personen uit de onderzoeksgroep is longkanker vastgesteld, tegen drie in de controlegroep. Staessens concludeert dat inwoners van de Umicore-gemeenten bijna vier keer zo veel kans hebben op longkanker. Ze lopen evenveel risico als iemand die rookt.

Umicore wijst erop dat het al heel wat inspanningen heeft gedaan om de historische cadmiumvervuiling aan te pakken. De afspraken die gemaakt zijn voor de sanering van de fabrieksterreinen, zijn nagenoeg volledig uitgevoerd. Ook de wijde omgeving van de Umicore-vestigingen wordt gereinigd.

Samen met de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) legt Umicore de prioriteiten voor die sanering vast tegen juni dit jaar. Hiervoor is dertig miljoen euro opzijgezet, de helft is afkomstig van het bedrijf. In 2002 is de cadmiumproductie stopgezet.

Inwoners van de verontreinigde gebieden kunnen door enkele eenvoudige handelingen de risico's beperkt houden. Zo moeten omwonenden hun woning stofvrij houden en stof met een vochtige doek wegnemen; de handen wassen nadat ze in de tuin hebben gewerkt en het eten van groenten die zware metalen gemakkelijk opnemen, vermijden.

Auteursbron : de Standaard, verschenen op 16/01/2006

Ontgifting van Cadmium door Chlorella

Lees meer over ontgifting van zware metalen door de chlorofylrijke Chlorella Algen.